Υποβολή Εισηγήσεων/Παραπόνων

Υποβολή Εισηγήσεων/Παραπόνων

Πληροφορίες για την υποβολή εισηγήσεων/παραπόνων

 

Μπορείς να υποβάλεις την εισήγηση/παράπονό σου επιλέγοντας έναν από τους ακόλουθους τρόπους:

 

Ταχυδρομικώς 

Προς Γενικό Διευθυντή, Παγκυπριακή Ασφαλιστική Λιμιτεδ, Λεωφόρος Γρίβα Διγενή 66, 1095, Λευκωσία, Τ.Θ. 21352, 1507, Λευκωσία 

Μέσω Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου

Στo pil.complaints@hellenicbank.com

 

Διαδικασία Υποβολής Παραπόνου

Όταν παραλάβουν το παράπονο σου, οι ασφαλιστικές εταιρείες θα επιβεβαιώσουν γραπτώς την λήψη του παραπόνου εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών και εντός δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών θα σε ενημερώσουν γραπτώς για τα αποτελέσματα της διερεύνησης του παραπόνου. Σε περίπτωση που ο χρόνος διαχείρισης του παραπόνου αναμένεται ότι θα υπερβεί τις δεκαπέντε (15) εργάσιμες μέρες, οι ασφαλιστικές εταιρείες θα σε ενημερώσουν εγκαίρως και γραπτώς. Σε κάθε περίπτωση, θα σε ενημερώσουν γραπτώς για τα αποτελέσματα της διερεύνησης του παραπόνου εντός σαράντα πέντε (45) εργάσιμων ημερών από τη λήψη του παραπόνου σου.
 
 

Εξώδικη Επίλυση Διαφορών

Σε περίπτωση που η απάντηση της ασφαλιστικής εταιρείας κατά την πιο πάνω διαδικασία εξέτασης αιτιάσεων δεν σας ικανοποιήσει, μπορείτε να απευθυνθείτε στον Ενιαίο Φορέα Εξώδικης Επίλυσης Διαφορών Χρηματοοικονομικής Φύσης.

Τα παράπονα υποβάλλονται στον Χρηματοοικονομικό Επίτροπο:

• Με το χέρι ή ταχυδρομικώς στη διεύθυνση Κυπράνορος 15, 1061 Λευκωσία ή στην Τ.Θ 25735, 1311 Λευκωσία
• Με τηλεομοιότυπο στο 22660584 ή 22660118
• Με ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση complaints@financialombudsman.gov.cy

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείς να επισκεφθείς την ιστοσελίδα του Χρηματοοικονομικού Επιτρόπου: http://www.financialombudsman.gov.cy