Εξασφαλίσου Έξυπνα

Υπερασφάλεια Ιδιωτών

Ασπίδα προστασίας για Ιδιώτες

Η Παγκυπριακή Ασφαλιστική σας προσφέρει πακέτο ασφάλισης με καλύψεις έξι συμβολαίων σε ένα μόνο συμβόλαιο με μια ημερομηνία λήξης!

Ασφάλιση ΚατοικίαςΠυρκαγιά είτε προκαλείται από έκρηξη ή άλλο λόγο. Ζημιά στην ασφαλισμένη περιουσία που προκαλείται από ή συνεπεία πυρκαγιάς, είτε αυτή είναι τυχαία ή όχι, από δάση, θάμνους, ή τον καθαρισμό γαιών με φωτιά

Ζημιά από σεισμό ή ηφαιστειογενή έκρηξη περιλαμβανομένης πλημμύρας ή υπερχείλισης της θάλασσας που προκαλείται από αυτό

Άμεσο κτύπημα κεραυνού, αλλά όχι έμμεση ζημιά, όπως ζημιά από βραχυκύκλωμα, αυξομείωση της τάσης του ρεύματος και οποιαδήποτε άλλη ηλεκτρική διαταραχή

Έκρηξη λέβητα / υγραερίου που χρησιμοποιείται για οικιακούς σκοπούς

Ζημιά ή απώλεια που προκαλείται από θύελλα, καταιγίδα, ανεμοστρόβιλο περιλαμβανομένης πλημμύρας ή υπερχείλισης της θάλασσας που προκαλείται από αυτούς τους κινδύνους

Πλημμύρα που προκαλείται από συσσώρευση νερού από χώρους εκτός της κατοικίας αλλά όχι απώλεια ή ζημιά που προκαλείται:

(α) λόγω ελαττωματικής κατασκευής της οροφής ή μη επαρκούς μόνωσης της

(β) από καθίζηση, κατολίσθηση ή μετακίνηση του εδάφους

Πρόσκρουση στην οικοδομή απ’ οποιοδήποτε τροχαίο όχημα ή ζώο που δεν ανήκουν ή δεν είναι κάτω από τον έλεγχο του Ασφαλισμένου ή οποιουδήποτε μέλους της οικογένειάς του, που συνήθως διαμένει μαζί του, αεροσκάφη ή άλλη ιπτάμενη συσκευή ή αντικείμενα που ρίπτονται απ’ αυτά.

Διάρρηξη ή υπερχείλιση μιας υδατοδεξαμενής, συσκευής, ή ενός σωλήνα εκτός:

(α) από αποχετευτικό λάκκο ή σηπτική δεξαμενή

(β) απώλεια ή ζημιά που συμβαίνει ενώ η Οικοδομή παραμένει ακατοίκητη για περίοδο μεγαλύτερη των 90 συνεχών ημερών

Κλοπή που συνοδεύεται από πραγματική, ισχυρή και βίαιη είσοδο ή έξοδο από την Οικοδομή ή οποιαδήποτε απόπειρα γι’ αυτό το σκοπό, νοουμένου ότι η Οικοδομή δεν παραμένει ακατοίκητη πέραν των 90 ημερών

Απώλεια ή ζημιά που προκαλείται άμεσα στην ασφαλισμένη περιουσία από κακόβουλη πράξη οποιουδήποτε προσώπου είτε η πράξη αυτή γίνεται κατά τη διάρκεια διατάραξης της δημόσιας τάξης είτε όχι

Απώλεια ή ζημιά που προκαλείται από:

α) Πράξεις οποιουδήποτε προσώπου που παίρνει μέρος μαζί με άλλους σε οποιαδήποτε διατάραξη της δημόσιας τάξης που έχει σχέση με απεργία/ανταπεργία

β) Ενέργεια οποιασδήποτε νόμιμης αρχής για καταστολή ή προσπάθεια καταστολής οποιασδήποτε τέτοιας διατάραξης ή την ελάττωση των συνεπειών της.

Πρόσθετες καλύψεις για την Ασφάλιση Κατοικίας

Kάλυψη έναντι απώλειας ή ζημιάς που προκαλείται από έναν Ασφαλισμένο Κίνδυνο στα προσωπικά αντικείμενα οποιουδήποτε οικιακού βοηθού του Ασφαλισμένου, ενώ αυτά τα προσωπικά αντικείμενα βρίσκονται στην Οικοδομή, ή σε οποιαδήποτε ιδιωτική κατοικία, οικοτροφείο, κατάλυμα, ξενοδοχείο ή πανδοχείο μέσα στη Γεωγραφική Περιοχή και στο οποίο ο οικιακός βοηθός διαμένει με τον Ασφαλισμένο ή με οποιοδήποτε μέλος της οικογένειας του Ασφαλισμένου το οποίο διαμένει κανονικά μαζί του

Σε περίπτωση που η Οικοδομή καταστεί ακατάλληλη για κατοίκηση από έναν Ασφαλισμένο Κίνδυνο ο Ασφαλισμένος θα αποζημιωθεί έναντι:
- των λογικών πρόσθετων εξόδων για προσωρινή στέγαση
- της απώλειας του ενοικίου που υφίσταται ο Ασφαλισμένος κατά τη διάρκεια της περιόδου η οποία είναι αναγκαία για την αποκατάσταση της Οικοδομής

Για την αποκατάσταση ασφαλισμένης απώλειας ή ζημιάς θα καταβάλλεται αποζημίωση σχετικά με:

(α) τα έξοδα επαγγελματιών συμβούλων
(β) τα έξοδα για καθαρισμό ή/και απομάκρυνση ερειπίων

Τα ασφαλισμένα ποσά που ορίζονται στην ασφάλιση θα αποκαθίστανται αυτόματα μετά από ζημιά από Ασφαλισμένο Γεγονός

Απώλεια ή ζημιά που προκαλείται από σήψη του περιεχομένου του ψυκτήρα ή/και του ψυγείου λόγω:

(α) τυχαίας βλάβης

(β) διαρροής ψυκτικού υγρού ή αερίου

(γ) τυχαίας διακοπής στην παροχή ηλεκτρικής ενέργειας

Καλύπτεται το επιπρόσθετο κόστος αποκατάστασης ζημιάς που έχει υποστεί η ασφαλισμένη περιουσία, σχετικά με οικοδομές και μηχανήματα, το οποίο καταβάλλεται λόγω ανάγκης συμμόρφωσης με οικοδομικούς και άλλους κανονισμούς δυνάμει του Νόμου, οποιουδήποτε Δημαρχείου ή Τοπικής Αρχής

Καλύπτονται τα αναγκαία και λογικά κόστη που θα προκύψουν για να εντοπιστεί και να επιδιορθωθεί η αιτία της ζημιάς που έχει προκληθεί από τη διαφυγή νερού ή καυσίμων από τυχαία ζημιά σε δεξαμενή ή σωλήνες

Ατυχηματική απώλεια νερού ή καυσίμων που χρησιμοποιούνται για οικιακούς σκοπούς

Ζημιές που μπορεί να προκληθούν από καπνό

Επέκταση κάλυψης πλήρους κλοπής, που δεν συνοδεύεται από πραγματική, ισχυρή και βίαιη είσοδο ή έξοδο από μια Οικοδομή, ή οποιασδήποτε απόπειρας για το σκοπό αυτό

Ασφάλιση Οχήματος - Ευθύνη Έναντι Τρίτων

Η Κάλυψη της νομικής ευθύνης του ασφαλισμένου και εξουσιοδοτημένου οδηγό σε περίπτωση ατυχήματος που προκλήθηκε ή προέκυψε από τη χρήση του Μηχανοκίνητου Οχήματος εντός της Γεωγραφικής Περιοχής που αναγράφεται στο Συμβόλαιο έναντι όλων των ποσών, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων, των τόκων και των δαπανών του προσώπου που προβάλλει την αξίωση, που τα πρόσωπα αυτά θα καταστούν κατά Νόμο υπόλογα να πληρώσουν σχετικά με:
(α) σωματική βλάβη ή θάνατο οποιουδήποτε προσώπου
(β) νοσηλεία επείγουσας φύσης οποιουδήποτε προσώπου

Η Κάλυψη της νομικής ευθύνης του ασφαλισμένου και εξουσιοδοτημένου οδηγό σε περίπτωση ατυχήματος που προκλήθηκε ή προέκυψε από τη χρήση του Μηχανοκίνητου Οχήματος εντός της Γεωγραφικής Περιοχής που αναγράφεται στο Συμβόλαιο έναντι όλων των ποσών, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων, των τόκων και των δαπανών του προσώπου που προβάλλει την αξίωση, που τα πρόσωπα αυτά θα καταστούν κατά Νόμο υπόλογα να πληρώσουν σχετικά με ζημιά σε περιουσία τρίτων

Η Εταιρεία μέσω άλλης εταιρείας που ειδικεύεται στο χώρο, παρέχει Υπηρεσίες Οδικής Βοήθειας και Φροντίδας Ατυχημάτων σε περίπτωση έλλειψης καυσίμων, λαδιού, νερού, αλλαγής ελαστικών καθώς επίσης και για ξεκλείδωμα (εκτός εάν το όχημα διαθέτει ηλεκτρονική κλειδαριά), και μηχανικής ή ηλεκτρικής βλάβης από ατύχημα. Οι υπηρεσίες, οι προϋποθέσεις και τα οφέλη που παρέχονται περιγράφονται στο έγγραφο AY(PS)44, το οποίο είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα μας.

Κάλυψη χρήσης του ασφαλισμένου Μηχανοκίνητου Οχήματος στην Γεωγραφική Περιοχή όπως αναφέρεται στο Συμβόλαιο.
Γεωγραφική Περιοχή
Οπουδήποτε στην Κύπρο συμπεριλαμβανομένων των Βρετανικών Κυριαρχικών Βάσεων Ακρωτηρίου και Δεκέλειας και στις χώρες που έχουν υπογράψει την Ενοποιημένη Συμφωνία. Εξαιρούνται οι απαιτήσεις που προκύπτουν από γεγονότα που συμβαίνουν σε οποιαδήποτε περιοχή στην Κυπριακή Δημοκρατία, όπου η κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας δεν εξασκεί αποτελεσματικό έλεγχο.

Η κάλυψη του Ασφαλισμένου για την ευθύνη του έναντι τρίτων για οδήγηση άλλου ιδιωτικού οχήματος, του ίδιου τύπου με το ασφαλισμένο Όχημα, ενόσω αυτός οδηγεί προσωπικά στην Κύπρο όπου η κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας εξασκεί αποτελεσματικό έλεγχο, το οποίο ιδιωτικό όχημα δεν ανήκει σ' αυτόν ή άλλο μέλος της οικογένειας του που διαμένει κάτω από την ίδια στέγη με τον Ασφαλισμένο, και δεν ενοικιάστηκε ή χρηματοδοτήθηκε (δυνάμει σύμβασης ενοικιαγοράς ή με άλλο τρόπο) από αυτόν ή τον εργοδότη ή τον συνέταιρο του και νοουμένου ότι, δεν υπάρχει σε ισχύ άλλη κάλυψη ή ασφάλεια οποιασδήποτε φύσης (είτε αυτή έγινε από τον Ασφαλισμένο ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο) η οποία να καλύπτει εξ’ ολοκλήρου ή μερικώς την ίδια σωματική βλάβη, απώλεια ή ζημιά προς τρίτους.

Η Κάλυψη της ευθύνης προς τρίτους η οποία προκύπτει από την χρήση ρυμουλκούμενου οχήματος όταν αυτό είναι προσδεμένο και σύρεται από το ασφαλισμένο Μηχανοκίνητο Όχημα.

Η Κάλυψη της νομικής ευθύνης νόμιμου επιβάτη στο ασφαλισμένο Μηχανοκίνητο Όχημα σε περίπτωση ατυχήματος που προκλήθηκε ή προέκυψε κατά τη χρήση του Μηχανοκίνητου Οχήματος εντός της Γεωγραφικής Περιοχής που αναγράφεται στο Συμβόλαιο σχετικά με:
(α) σωματική βλάβη ή θάνατο οποιουδήποτε προσώπου
(β) νοσηλεία επείγουσας φύσης οποιουδήποτε προσώπου
(γ) ζημιά σε περιουσία τρίτων

Η Εταιρεία παρέχει Κάλυψη στον Ασφαλισμένο για τα έξοδα αποκατάστασης οποιωνδήποτε γυαλιών του ανεμοθώρακα ή των παραθύρων του οχήματος που περιγράφεται στον πίνακα, κατόπιν σπασίματός τους. Η κάλυψη αυτή δεν θα θεωρείται σαν απαίτηση στον υπολογισμό του ασφαλίστρου και δεν θα εφαρμόζεται αφαιρετέο ποσό.

Η κάλυψη που προσφέρεται στον Ασφαλισμένο (περιλαμβανομένου οποιουδήποτε οδηγού που
κατονομάζεται στο Καλυπτικό Σημείωμα ή/και στον Πίνακα σαν καλυπτόμενος από το Συμβόλαιο) για Προσωπικά Ατυχήματα για το ποσό των €5,000 όπως πιο κάτω:
(α) αποζημίωση για θάνατο ή
(β) αποζημίωση για ολική και ανεπανόρθωτη απώλεια όρασης ενός ή και δύο οφθαλμών ή
(γ) αποζημίωση για ολική απώλεια με φυσική αποκοπή στον ή πάνω από τον καρπό ή στον αστράγαλο ενός ή και περισσότερων άκρων.
Εξαιρούνται και δεν καλύπτονται άτομα που έχουν συμπληρώσει το 70ο έτος της ηλικίας τους.

Κάλυψη για την προστασία του ασφαλίστρου ανανέωσης από πιθανό επασφάλιστρο που θα μπορούσε να προκύψει λόγω πληρωμής απαίτησης

Ασφάλιση Οχήματος - Περιεκτική


Επιπρόσθετες Καλύψεις για την Περιεκτική Κάλυψη

Η κάλυψη των ζημιών στο όχημα που προκαλούνται από φυσικούς κινδύνους όπως χαλάζι, πλημμύρα, θύελλα, καταιγίδα, ανεμοστρόβιλο, σεισμό και άλλους φυσικούς κινδύνους

Η Εταιρεία θα αποζημιώσει τον Ασφαλισμένο έναντι τυχαίας και απρόβλεπτης απώλειας ή ζημιάς (η οποία δεν εξαιρείται) συμπεριλαμβανομένης και κακόβουλης ζημιάς στο Μηχανοκίνητο Όχημα, στα εξαρτήματα, ανταλλακτικά και εξοπλισμό του, εφόσον αυτά είναι προσαρτημένα και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του οχήματος.

Η κάλυψη του Ασφαλισμένου για κακόβουλη ζημιά στο Μηχανοκίνητο Όχημα, στα εξαρτήματα, ανταλλακτικά και εξοπλισμό του, εφόσον αυτά είναι προσαρτημένα και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του οχήματος.

Η αποζημίωση του Ασφαλισμένου σε περίπτωση ζημιάς του ασφαλισμένου Μηχανοκίνητου Οχήματος για την απώλεια χρήσης του με ανώτατο ημερήσιο ποσό €20 και μέγιστη περίοδο 10 εργάσιμων ημερών. Δεν παρέχεται αποζημίωση σε περίπτωση Ολικής Καταστροφής του Μηχανοκίνητου Οχήματος.

Η κάλυψη της απώλειας ή ζημιάς σε προσωπικά αντικείμενα και είδη ρουχισμού του Ασφαλισμένου (εξαιρούνται χρήματα, κοσμήματα, αντικείμενα από χρυσάφι και ασήμι, φωτογραφικές μηχανές, κάμερες, φορητοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές και τηλέφωνα, καθώς και άλλα παρόμοια αντικείμενα, σε εμπορεύματα ή δείγματα που μεταφέρονται σε σχέση με το επάγγελμα ή την εργασία του Ασφαλισμένου, προσωπικά είδη ή περιουσία οποιωνδήποτε επιβατών) κατά το χρόνο που τα περιουσιακά αυτά στοιχεία μεταφέρονται ή φυλάσσονται μέσα στο Μηχανοκίνητο Όχημα, σε περίπτωση που τέτοια απώλεια ή ζημιά προκαλείται άμεσα από φωτιά, οδικό ατύχημα, πρόσκρουση, αυτανάφλεξη, κεραυνό, έκρηξη, κλοπή ή απόπειρα κλοπής στο Μηχανοκίνητο Όχημα ενόσω είναι κλειδωμένο μέχρι το ποσό των €1.000 για κάθε περιστατικό.

Αντικατάσταση του ασφαλισμένου Μηχανοκίνητου Όχηματος με καινούργιο της ιδίας μάρκας, μοντέλου και προδιαγραφών με την προϋπόθεση ότι:
(i) Η απώλεια ή ζημιά συνέβηκε μέσα στον πρώτο χρόνο που έγινε η εγγραφή του Μηχανοκίνητου οχήματος
(ii) Το Μηχανοκίνητο Όχημα αγοράσθηκε καινούργιο από τον Ασφαλισμένο
(iii) Το κόστος επιδιόρθωσης του Μηχανοκίνητου Οχήματος υπερβαίνει το 60% της αξίας του οχήματος που υπάρχει στον τιμοκατάλογο του αντιπροσώπου στην Κύπρο ή του κατασκευαστή στην περίπτωση που δεν υπάρχει αντιπρόσωπος στην Κύπρο όταν έγινε η αγορά του οχήματος
(iv) Υπάρχει διαθέσιμο στην αγορά την ώρα της απώλειας ή ζημιάς όχημα της ίδιας μάρκας, μοντέλου και προδιαγραφών όπως το Μηχανοκίνητο Όχημα. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει τότε το μέγιστο ποσό που θα πληρωθεί είναι η αγοραία αξία του Μηχανοκίνητου Οχήματος την ώρα της απώλειας ή ζημιάς.

Αν το Μηχανοκίνητο Όχημα ακινητοποιηθεί, συνεπεία ατυχήματος ή ζημιάς που καλύπτεται δυνάμει του Συμβολαίου αυτού, η Εταιρεία υπό την επιφύλαξη των «Ορίων Ευθύνης», όπως αυτά καθορίζονται στο Συμβόλαιο αυτό, καλύπτει το λογικό κόστος της φύλαξης και μετακίνησής του στους πλησιέστερους επιδιορθωτές

Ασφάλιση Προσωπικών Ατυχημάτων και Ταξιδιού


Η Εταιρεία θα καταβάλει στον Ασφαλισμένο ή τους Νόμιμους Προσωπικούς Αντιπροσώπους του, αν κατά τη διάρκεια της περιόδου Ασφάλισης ο Ασφαλισμένος υποστεί σωματική βλάβη συνέπεια βίαιου τυχαίου εξωτερικού ορατού μέσου, η οποία έχει σαν αποτέλεσμα άμεσα και ανεξάρτητα από οποιαδήποτε άλλη αιτία μέσα σε δώδεκα μήνες από την ημερομηνία της σωματικής βλάβης, το Θάνατο ή τη Μόνιμη Ολική Ανικανότητα του Ασφαλισμένου

Καλύπτεται μέχρι το ποσό που αναφέρεται στα όρια αποζημίωσης για Απώλεια ή Ζημιά σε αποσκευές ή/και προσωπικά αντικείμενα του Ασφαλισμένου Προσώπου που μεταφέρει μαζί του ή αγόρασε κατά τη διάρκεια των διακοπών ή του ταξιδιού εντός της Περιόδου Κάλυψης. Η Εταιρεία θα πληρώσει την πραγματική αξία των αντικειμένων που έχουν χαθεί ή υποστεί ζημιά ή το κόστος επιδιόρθωσης όποιο από τα δύο είναι μικρότερα.

Καλύπτονται έξοδα μέχρι το ποσό που καθορίζεται στα όρια αποζημίωσης για απώλεια ή ζημιά σε επίσημα έγγραφα της Δημοκρατίας κατά τη διάρκεια οποιουδήποτε ταξιδιού

Ασφάλιση Ευθύνης Εργοδότη και Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης (μόνο για οικιακό προσωπικό)

Σωματική βλάβη από ατύχημα που έχει άμεση σχέση με την απασχόληση του εργοδοτούμενου.

Επαγγελματική ασθένεια του εργοδοτούμενου που συμβαίνει κατά την διάρκεια της απασχόλησης του και εξαιτίας του είδους της απασχόλησης του.

Ιατροφαρμακευτική περίθαλψη του οικιακού προσωπικού εντός νοσοκομείου ή κλινικής.

Οφέλημα πληρωτέο λόγω τοκετού

Κάλυψη που προσφέρεται σε περίπτωση θανάτου του Ασφαλισμένου Προσώπου (οικιακού προσωπικού) συνεπεία ατυχήματος ή ασθένειας σε σχέση με τα έξοδα μεταφοράς της σορού του Ασφαλισμένου Προσώπου μέχρι τον τόπο και χώρα ταφής του, συμπεριλαμβανομένων και των εξόδων ταρίχευσης της σορού, μέχρι του ποσού που αναφέρεται στον Πίνακα του Ασφαλιστηρίου.

Ιατροφαρμακευτική περίθαλψη του οικιακού προσωπικού εκτός νοσοκομείου ή κλινικής.

Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης

Η Εταιρεία θα αποζημιώσει τον Ασφαλισμένο έναντι όλων των ποσών που θα καταστεί βάση Δικαστικής Απόφασης νομικά υπεύθυνος να καταβάλει ως αποζημίωση σε τρίτους για τυχαία πρόκληση σωματικής βλάβης ή ασθένειας σε οποιοδήποτε πρόσωπο (είτε θανατηφόρο είτε όχι)

Η Εταιρεία θα αποζημιώσει τον Ασφαλισμένο έναντι όλων των ποσών που θα καταστεί βάση Δικαστικής Απόφασης νομικά υπεύθυνος να καταβάλει ως αποζημίωση σε τρίτους για τυχαία απώλεια ή απώλεια κατοχής ή ελέγχου ή πρόκλησης πραγματικής ζημιάς σε χειροπιαστή περιουσία ως ιδιοκτήτη της Οικοδομής ή/και ως κάτοχος της κατοικίας που διαμένει στην Οικοδομή για σκοπούς ιδιοκατοίκησης ή/και για οποιαδήποτε προσωπική ευθύνη προκύψει