Ασφαλιστικά Προϊόντα

Τα προϊόντα μας

Αυτοκίνητο

Κατοικία

Πακέτο
Ιδιωτών

Ασφάλιση Οχήματος

Κύρια Χαρακτηριστικά και Ωφελήματα

 • Άμεση κάλυψη
 • Ευρεία κάλυψη
 • Άμεση παράδοση του συμβολαίου
 • Ανταγωνιστικά ασφάλιστρα
 • Επιλογή αυτόματης πληρωμής ασφαλίστρου

Ασφάλιση Κατοικίας

Κύρια Χαρακτηριστικά και Ωφελήματα

 • Ανταγωνιστικά ασφάλιστρα
 • Ευρεία και άμεση κάλυψη
 • Επιλογή αυτόματης πληρωμής ασφαλίστρου
 • Άμεση παράδοση του συμβόλαιου
 • Άμεση και αποτελεσματική απάντηση στην επίλυση απαιτήσεων
 • Επιλογή μεταξύ τριών σχεδίων

Υπερασφάλεια Ιδιωτών

Κύρια Χαρακτηριστικά και Ωφελήματα

 • Μία πρόταση
 • Ένα συμβόλαιο με έξι διαφορετικές ασφαλίσεις
 • Μία ημερομηνία ανανέωσης
 • Ένα ασφάλιστρο
 • Ευρεία και αναβαθμισμένη κάλυψη
 • Χαμηλότερα ασφάλιστρα
 • Άμεση έκδοση καλυπτικού σημειώματος
 • Άμεση παράδοση συμβολαίου
 • Επιλογή αυτόματης πληρωμής ασφαλίστρου

Ταξίδι

Πακέτο
Εργοδοτών

Ευθύνη
Εργοδότη

Ασφάλιση Ταξιδιού

Κύρια Χαρακτηριστικά και Ωφελήματα

 • Παγκόσμια κάλυψη
 • Γρήγορες διαδικασίες αποζημίωσης
 • Επιλογή για ασφάλιση οικογένειας
 • Δύο σχέδια με διαφορετικά όρια για να επιλέξεις αυτό που ανταποκρίνεται στις ανάγκες σου
 • Η ασφαλιστική κάλυψη αρχίζει από τη στιγμή που φεύγεις από το σπίτι σου και ισχύει μέχρι να επιστρέψεις
 • Δεν ισχύουν γεωγραφικοί περιορισμοί
 • Επιλογή κάλυψης ταξιδιού μέχρι και 90 ημέρες

Υπερασφάλεια Ιδιωτών Εργοδοτών

Κύρια Χαρακτηριστικά και Ωφελήματα

 • Άμεση κάλυψη
 • Ευρεία κάλυψη
 • Άμεση παράδοση συμβολαίου
 • Ανταγωνιστικά ασφάλιστρα
 • Άμεση και και δίκαιη ανταπόκριση σε αίτημα αποζημίωσης
 • Επιλογή αυτόματης πληρωμής ασφαλίστρου
 • Ένα συμβόλαιο με δύο διαφορετικές ασφαλίσεις

Ασφάλιση Ευθύνης Εργοδότη

Κύρια Χαρακτηριστικά και Ωφελήματα

 • Ελάχιστα όρια ευθύνης
 • Ανταγωνιστικά ασφάλιστρα
 • Άμεση και έγκαιρη διευθέτηση απαιτήσεων
 • Επιλογή αυτόματης πληρωμής ασφαλίστρου

Σκάφος

Ασφάλιση Σκάφους Αναψυχής

Κύρια Χαρακτηριστικά και Ωφελήματα

 • Ευρεία κάλυψη
 • Ανταγωνιστικά ασφάλιστρα
 • Άμεση και δίκαιη ανταπόκριση σε αίτημα αποζημίωσης
 • Επιλογή αυτόματης πληρωμής ασφαλίστρου