Πάρτε την προσφορά σας

Προσφορά για ασφάλιση κατοικίας

Παρακαλώ συμπληρώστε την πιο κάτω αίτηση για την έκδοση της προσφοράς:

Προϋποθέσεις Προσφοράς

O Ιδιοκτήτης της κατοικίας ή και του περιεχομένου:

  • Είναι ο νόμιμος ιδιοκτήτης της κατοικίας ή και του περιεχομένου
  • Δεν έχει υποβάλει απαίτηση σχετικά με ασφάλιση κατοικίας τα τελευταία 3 χρόνια
  • Δεν έχει απόρριψη πρότασης ή άρνηση ή ακύρωση ή επιβολή ειδικών όρων σχετικά με ασφάλιση κατοικίας από οποιαδήποτε ασφαλιστική εταιρεία

Η προς ασφάλιση κατοικία:

  • Είναι ιδιωτικής χρήσης
  • Έχει συνηθισμένη κατασκευή δηλαδή οι τοίχοι να είναι κατασκευασμένοι από μπετόν και τούβλα ή μεταλλική κατασκευή με τούβλο και οροφή από μπετόν ή / και κεραμίδια
  • Έχει αξία κτηρίου που να μην ξεπερνά τα €500.000 και περιεχόμενο που η συνολική του αξία να μην ξεπερνά τα €100.000
  • Να είναι διατηρημένη σε καλή κατάσταση
  • Να μην έχει μείνει ακατοίκητη για περίοδο πέραν των 60 συνεχόμενων ημερών

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις καλύψεις των πλάνων μας πατήστε εδώ.

Παρακαλώ επιλέξτε:

Συμφωνία με την Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων
Επόμενο
Αξία στοιχείων προς ασφάλιση