Πολιτική Πληρωμής Ασφαλίστρων

Πολιτική Πληρωμής Ασφαλίστρων

Αγαπητή/έ πελάτισσα/η,

Επικοινωνούμε μαζί σας για να σας ενημερώνουμε για την εφαρμογή της νέας Πολιτικής Πληρωμής Ασφαλίστρων της Εταιρείας μας, με ισχύ από 01/05/2020.

Η πληρωμή πρέπει απαραίτητα να γίνεται με έναν από τους δύο πιο κάτω τρόπους:

1. Με Εντολή Αυτόματης Χρέωσης Τραπεζικού Λογαριασμού

Σε τέτοια περίπτωση, παρέχεται η δυνατότητα πληρωμής του ασφαλίστρου μέχρι και με δώδεκα (12) διαδοχικές μηνιαίες δόσεις.

 

2. Απευθείας Πληρωμή στην Εταιρεία     

Σε περίπτωση που δεν υπάρχει εντολή άμεσης χρέωσης, το 25% των ασφαλίστρων σας πρέπει να καταβάλλεται με την έναρξη ισχύος της ασφαλιστικής κάλυψης και το υπόλοιπο πρέπει να εξοφλείται το αργότερο μέσα σε τρεις (3) μήνες από την έκδοση του ασφαλιστηρίου συμβολαίου.

Για σκοπούς ασφάλειας δεν αποδεχόμαστε πληρωμές με μετρητά στα επαρχιακά μας γραφεία και οι πληρωμές σας μπορούν να γίνουν με έναν από τους ακόλουθους τρόπους:

  • Κατάθεση στον τραπεζικό λογαριασμό με αριθμό 010-01-034402-01 της Παγκυπριακής με την Ελληνική Τράπεζα, αναγράφοντας τον αριθμό συμβολαίου ή τον αριθμό πελάτη στις λεπτομέρειες.
  • Πληρωμή μέσω του Hellenic Web Banking.
  • Πληρωμή μέσω JCCsmart.

Όπως προνοείται στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο σας, η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει την ασφαλιστική σας κάλυψη εάν δεν τηρούνται τα πιο πάνω.

Για οποιεσδήποτε διευκρινήσεις μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας:

  • στο τηλέφωνο 77 77 21 71 ή
  • μέσω του διαμεσολαβητή σας.

 

Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε την Παγκυπριακή Ασφαλιστική και σας διαβεβαιώνουμε ότι θα συνεχίσουμε να σας προσφέρουμε πρωτοποριακά ασφαλιστικά προϊόντα και άμεση εξυπηρέτηση για όλες τις ασφαλιστικές σας ανάγκες.